Termeni și сondiții de utilizare a site-ului

I. Scop

Acest documenta stabilește ”Termenii și condițiile” în care puteți vizita Website-ul https://amanet.md (numit în continuare – ”Website”). Suntem onorați că vizitați Website-ul nostru și manifestați interes pentru produsele noastre. Termenii și condițiile de utilizare (împreună cu documentele și condițiile la care se face referire în acestea) constituie termenii și condițiile de utilizare pe baza cărora puteți utiliza Website-ul pus la dispoziție de către Lombardul Fiodorov&Co S.R.L. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare la accesarea Website-ului. Prin accesarea Website-ului confirmați acceptarea Termenilor și Condițiilor, inclusiv Politica de Confidențialitate (care poate fi accesată aici) și compartimentul cu privire la Politica de utilizare Cookie și reprezintă manifestarea exteriorizată a respectării acestora. Pentru a fi în conformitate cu schimbările legislative, în susținerea efortului nostru de perfecționare continuă, Lombardul Fiodorov&Co S.R.L. își rezervă dreptul de a actualiza oricând aceste documente, fără o notificare prealabilă. În consecință, vă rugăm să vizitați periodic aceste secțiuni ale Website-ului. Website-ul este creat cu scop informativ despre activitatea grupului financiar ”Amanet.md”, care deține peste 17 sucursale în raza orașului Chișinău, în componența căreia intră următoarele companii: Lombardul “Tornea Grup” S.R.L.; Lombardul “Tornea&Co” S.R.L. ; Lombardul “Fiodorov&Co” S.R.L. și Lombardul “CELEBRA” S.R.L. Pentru detalii specifice sau confirmarea unor informații nu ezitați să contactați telefonic, prin email sau direct la sucursalele noastre colegii noștri. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare, vă rugăm să părăsiți Website-ul. Conținutul expus pe Website este protejat de legislația națională și internațională privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală.

II. Semnificații

Termenii utilizați în prezentul document vor avea semnificațiile de mai jos: ”Vânzător”/”Compania”/”Proprietarul”/”Noi” – Lombardul "Fiodorov&Co" S.R.L. [deținătorul Website-ului], c/f: 1003600120218, cu sediu la adresa: str. Ismail, 102/6, mun. Chișinău, Republica Moldova, reprezentat prin Timuș Vitalie, în calitate de administrator și Net Art Group S.R.L.[în calitate de administrator/gestionar al Website-ului]. ”Cumpărător/Vizitator/Utilizator”/”Client”/”Beneficiar” – orice persoană care vizitează Website-ul și/sau cumpără produse utilizând Website-ul și oricare din facilitățile sale. ”Partener”/”Client”– Profesionist care desfășoară activitate comercială și care utilizează serviciile Vânzătorului. Partenerii/Clienții, precum și angajații acestuia și/sau alți prepuși ai acestora, pot avea calitatea de Utilizator.

III. Descriere Website

Dacă nu se specifică altfel, imaginile grafice, extensiile, butoanele și textele ale Website-ului sunt proprietatea exclusivă a Companiei. Cu excepția cazurilor autorizate în mod expres în Termenii și Condiții, acestea nu pot fi copiate, publicate, distribuite, afișate, reproduse sau transmise, în orice formă sau prin orice mijloace, fără acordul scris.

IV. Informații și plata

Toate materialele informative afișate pe site, au caracter consultativ si nu pot transmite in totalitate informația exacta despre oferte comerciale ale grupului ”Amanet.md”. Metodele de plată. Website-ul nu recepționează plăți nemijlocit. Toate plățile online sunt efectuate prin intermediul platformei online de recepționare plăților www.oplata.md.

V. Referințe

Orice trimitere la Website printru-un link, este binevenită, atât timp cât este realizată în mod echitabil și nu aduce atingere intereselor Companiei. Referințele cu privire la orice formă de asociere pot fi făcute doar după obținerea acordului scris al Companiei. Daca doriți sa utilizați conținut din Website-ul in afara de situațiile de mai sus, va rugam sa ne contactați prin email la amanet.md@gmail.com
Conținutul integral al Website-ului este livrat pe baza principiului “așa cum este” și ”atât cât este disponibil” fără nicio garanție de niciun fel fie expresa, fie implicita sau inclusivă. Accesul Utilizatorului poate fi limitat și din cauza lucrărilor tehnice de actualizare a serverelor, în preponderența în perioada de utilizare scăzută sau chiar în orele de daca aceste intervenții nu pot fi amânate. Accesul utilizatorului mai poate fi limitat în acele cazuri extreme când site-ul este expus unui atac cibernetic eficient, pe perioada în care personalul tehnic remediază situația generată.

VI. Cariera. Recrutări.

Navigând pe Website veți putea observa compartimentul ”Cariera”. Ne-am bucura să te alături echipei noastre. Dorim să vă asigurăm că la completarea casetelor cu informație personală și la depunerea ofertei Dvs. datele ce vă vizează vor fi prelucrate doar în strictă conformitate cu legislația în vigoare și a Politicii de confidențialitate expusă pe Website. Vă mulțumim pentru încredere.

VII. Interpretarea contractului și invalidarea clauzelor

Termenii și condițiile sunt guvernate în toate aspectele, incluzând validitatea, interpretarea și efectul, de către legile Republicii Moldova. În cazul unor ambiguități de interpretare a unei clauze din Termeni și Condiții, aceasta va fi interpretată reieșind din sensul și scopul acestora. În cazul în care una din clauzele din Termeni și Condiții se dovedește a fi ilegală, invalidă, nulă sau irealizabilă ea va fi tratată separat de celelalte clauze, care vor rămâne valabile. În acest caz, Compania la cererea unui Utilizator, va înlocui prevederea nulă, respectiv neexecutabilă printr-o prevedere valabilă şi executabilă, care să corespundă cât mai aproape sensului şi scopului prevederii nule, respectiv neexecutabile. În cazul lacunelor contractuale se vor aplica aceleași prevederi. În cele ce nu sunt stipulate în Termeni și Condiții, Părţile se conduc de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

VIII. Comunicări

Utilizatorii Website-ului sunt încurajați să expediați , întrebări, comentarii, sugestii, observații și propuneri cu privire la funcționarea Website-ului. În acest sens, vă rugăm să nu folosiți conținut ilegal, obscen sau ofensator. Prin transmiterea unei asemenea informații, Utilizatorul declară că deține drepturile corespunzătoare asupra conținutului și oferă dreptul Furnizorului să utilizeze deplin această informație.