Dicționar financiar

 • Lombard (casa de amanet) agentie de creditare, care ofera cetatenilor posibilitatea de a primi un imprumut sub cautiune, adica in gaj.
 • Gaj este o garanţie reală în al cărei temei creditorul gajist poate urmări bunul gajat avînd prioritate faţă de alţi creditori, inclusiv faţă de stat, la satisfacerea creanţei garantate.
 • Debitor gajist este debitor gajist orice persoană fizică sau juridică care este proprietar, un alt posesor sau uzufructuar legal al bunurilor depuse în gaj şi care are dreptul de a înstrăina aceste bunuri.
 • Creditor gajist persoana, in a carei favoare a fost constituit gajul.
 • Bilet/contract de amanet este un document emis la momentul amanetarii articolelor in incinta casei de amanet. Acesta contine informatie despre debitor, articolul amanetat, suma evaluarii, suma imprumutului, la fel conditiile contractului, si termenul de rambursare/prelungire.
 • Dobânda reprezintă suma care trebuie achitata pentru împrumutarea, respectiv utilizarea, unei sume de bani pentru o anumită perioadă, mai precis suma pe care un împrumutat (debitor) o plătește unui împrumutător (creditor), pentru banii împrumutați.
 • Rata dobanzii o parte determinata a dobanzii, care necesita a fi achitata de catre imprumutat imprumutatorului in perioada de timp si conform procedurii stabilite in contract.
 • Perioada de gratie este perioada de timp (30 zile),incepind din ziua umatoarea a termenului de rambursare a imprumutului,in care casa de amanet nu este în drept să execute operatiuni asupra articolul gajat.
 • Partile contractului imprumutator si imprumutat.
 • Prelungire aminarea, posibilitatea de a prelungi termenul contractului, imprumutului.
 • Metale preţioase aurul, argintul, platina şi metalele platinice (paladiul, iridiul, rodiul, ruteniul, osmiul), indiferent de starea şi forma în care se află acestea, inclusiv în formă nativă, afinată, precum şi în materie primă, aliaje, semifabricate, produse industriale, compuşi chimici, resturi şi deşeuri industriale şi de consum;
 • Pietre preţioase diamante naturale, smaralde, rubine, safire, alexandrite şi perle naturale (cu excepţia celor de rîu, de lac) în formă naturală şi prelucrată, precum şi formaţii unicale de chihlimbar
 • Articole din metale preţioase şi pietre preţioase articole din aliaje de metale preţioase cu utilizarea diferitelor tipuri de prelucrare artistică cu inserări din pietre preţioase şi din alte materiale de provenienţă naturală sau artificială, ori fără acestea, întrebuinţate în calitate de bijuterii (inele, brăţări, coliere, broşe, cercei, lanţuri, brelocuri etc.), de obiecte de uz personal (portţigarete, tabachere, pudriere, bomboniere, brichete, ochelari, ceasuri etc.), de obiecte de uz casnic şi/sau pentru scopuri rituale şi decorative, monede, lingouri etc.
 • Valori metale preţioase şi pietre preţioase, articole confecţionate din ele
 • Lingouri aur, argint, platină şi paladiu, turnate în forme speciale ce corespund standardelor naţionale şi reglementărilor tehnice la aceste metale, în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, sau standardelor internaţionale, însoţite de certificate de calitate a metalelor preţioase, eliberate de autoritatea abilitată
 • Aur monetar partea aurului financiar utilizat ca activ, deţinută de Banca Naţională a Moldovei cu titlu de rezervă internaţională a statului
 • Resturi ce conţin metale preţioase detalii, ansambluri, articole şi materiale ce conţin metale preţioase, care şi-au pierdut destinaţia funcţională şi/sau calităţile de consum şi sînt inutilizabile conform destinaţiei
 • Deşeuri ce conţin metale preţioase deşeuri industriale şi de consum, în orice stare şi în orice formă, ce conţin metale preţioase
 • Utilizare a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase întrebuinţare a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în scopuri financiare, de producţie, ştiinţifice, social-culturale şi în alte scopuri
 • Semn de marcare de stat semn de marcare de stat, stabilit în Republica Moldova, care se aplică pe bijuterii şi pe alte articole din metale preţioase şi care confirmă titlul metalelor preţioase
 • Marcare a metalelor preţioase aplicarea semnului de marcare de stat pe bijuterii şi pe alte articole din metale preţioase
 • Probare a metalelor preţioase determinare a titlului bijuteriilor şi altor articole din metale preţioase prin metodele stabilite
 • Titlu valoare a aliajului, care indică numărul unităţilor de greutate a metalului preţios de bază la o mie unităţi de greutate a aliajului
 • Expertizare a metalelor preţioase determinarea caracteristicilor calitative şi/sau cantitative ale metalelor de către autoritatea abilitată cu dreptul de a confirma corespunderea produselor (articolelor) din metale preţioase standardelor naţionale şi reglementărilor tehnice, ale cărei rezultate se perfectează, după caz, sub formă de act sau certificat de calitate
 • Diagnosticare a pietrelor preţioase determinarea caracteristicilor calitative şi cantitative ale pietrelor preţioase, inclusiv pentru clasificare şi/sau pentru stabilirea costului
 • Evaluare a pietrelor preţioase determinare a costului pietrelor preţioase în baza rezultatelor diagnosticării
 • Prelucrare a metalelor preţioase extragere a metalelor preţioase din resturi şi deşeuri, compuşi chimici, concentrate şi semifabricate ce conţin metale preţioase
 • Afinare proces de purificare a metalelor preţioase extrase din amestecuri şi compuşi pentru a le aduce în corespundere cu standardele naţionale şi reglementările tehnice, în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, sau cu standardele internaţionale
 • Evidenţă specială ţinerea registrului special al persoanelor juridice şi fizice care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase şi al celor care practică activităţi în cadrul caselor de amanet
 • Amanetare a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase depunere a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase în case de amanet (lombarduri) şi în instituţii financiare pentru a obţine un împrumut (credit)
 • Activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase operaţiuni care au ca obiect: prelucrarea industrială a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, inclusiv a resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase; fabricarea, repararea (restaurarea) bijuteriilor şi a altor articole; vînzarea, cumpărarea, amanetarea (grevarea cu gaj), păstrarea, introducerea, expedierea şi scoaterea în/din Republica Moldova a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase şi a articolelor din ele; expertizarea şi marcarea bijuteriilor şi a altor articole din metale preţioase şi pietre preţioase; alte operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, cu articole din ele