Politica de confidențialitate

1. Dispoziții generale

1.1 Operator de date cu caracter personal

TORNEA GRUP S. _ R. _ L. _ (denumită în continuare Societatea) este o organizație comercială înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova la Camera Înregistrării de Stat la data de 17.01.2015 mun . Chi ş in ă u , sec . Rîş cani , str . _ Moscova bd ., 15/2, ap .( din .) 58, cod fiscal 1005600001694, situat la bulevardul Renasterii Nationale nr.12, mun. Chișinău, înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, sub numărul 0000172 în conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare denumită Legea nr.implementarea următoarei activități – prestarea de servicii financiare nebancare. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova este autoritatea de supraveghere care monitorizează și controlează din punct de vedere juridic prelucrarea datelor cu caracter personal. Compania, în calitate de operator, prelucrează datele cu caracter personal cu bună-credință și numai pentru a atinge scopurile prezentate în acest document.

1.2 Scopul politicii

Scopul acestei politici este de a informa toate persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate sau pot fi prelucrate ca urmare a interacțiunii cu Compania; se aplică, de asemenea, următoarelor persoane, denumite în continuare „Subiectele datelor” sau „Subiectele datelor cu caracter personal”:

Clientul (chiar și după încetarea relației contractuale), potențiali clienți, persoane cu care Societatea efectuează tranzacții unice, reprezentanți legali sau condiționati ai Clientului, garanți, debitori-debitori ipotecari;

Persoane de contact, angajați și/sau persoane fizice desemnate de Clientul Societății (chiar și după încetarea relației contractuale);

Persoane de contact, reprezentanți legali sau condiționati, angajați, angajați și/sau persoane fizice desemnate de partenerul contractual al companiei;

Angajați ai Societății;

Candidați care doresc să ocupe funcții în cadrul Companiei;

Vizitatori ai site-ului Companiei în cazul în care navigarea pe site a dus la prelucrarea datelor cu caracter personal;

Utilizatorii contului personal/aplicației mobile ;

Persoanele fizice care au formulat contestatie la Societate si nu se incadreaza in categoriile enumerate mai sus.

Această Politică de confidențialitate explică modul în care Compania prelucrează datele cu caracter personal, descrie tipurile acestora, scopurile prelucrării, stabilește drepturile persoanelor vizate de date cu caracter personal în legătură cu datele personale, descrie modul de utilizare a acestor drepturi și oferă, de asemenea, informații detaliate despre cookie -uri .

1.3 Terminologia utilizată

Definiții ale termenilor utilizați în contextul protecției datelor cu caracter personal Datele cu caracter
personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate cu date cu caracter personal, atât prin mijloace automate, cât și fără acestea, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, acumularea, stocarea, restaurarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, studierea, utilizarea, dezvăluirea prin transmiterea, distribuția sau în alt mod, gruparea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Subiectul datelor cu caracter personal o persoană care solicită un produs sau serviciu oferit de Companie, persoanele autorizate de aceasta, precum și orice alte persoane fizice ale căror date cu caracter personal pot fi transferate sau colectate de către Operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, atât în scopuri personale, cât și pe în numele și în numele partenerilor contractuali, conform scopurilor determinate de aceștia din urmă.